Časté dotazy - ke cvičení v energii

Jsou nějaké další možnosti pro absolventy kurzu?

Ano. Organizuji společná večerní nebo i víkendová cvičení v energii. Také je možnost se mnou cvičit individuálně nebo ve skupině na dálku přímo z pohodlí vlastního domova. A některé programy a kurzy, které pořádám jsou určeny pouze absolventům kurzu cvičení v energii.

Vše bývá včas uveřejněno v nabídce kurzů a také absolventi dostávají informace o kurzech e-mailem.


Kde všude je možné cvičit?

Cvičit se dá doma v klidu nebo venku za podpory přírody, což je samozřejmě nejefektivnější. Ale dá se využít jakýkoliv čas i prostor - třeba i za chůze nebo uprostřed města nebo když člověk čeká na poště či jede vlakem. 

Mohu se přihlásit na kurz cvičení v energii, i když se již blížím důchodovému věku nebo jsem už v penzi?

Samozřejmě. Kurz není omezen věkem. Cvičení v energii vždy bere v potaz i člověka s ohledem na jeho vitalitu i věkovou hranici. A vše se tomu uzpůsobí.

Mohou cvičit v energii i děti?

Ano. Děti jsou velmi šikovné a rychle se učí. Ale podmínkou pro to učit děti je, aby již alespoň jeden z rodičů cvičil v energii a druhý s tím souhlasil. Právě proto, že děti jsou velmi vnímavé, potřebují dost často podporu rodiče. A v tomto případě ji může dát kvalitně jen ten, kdo už sám cvičí v energii.

Mám zdravotní omezení, mohu také cvičit?

Samozřejmě. Opět platí pravidlo, že cvičení v energii bere v potaz všechny stránky člověka - jeho věk, energii, pružnost, ale i jednotlivé případné handicapy. Máme zkušenosti, že je nejen možné, ale také velmi efektivní pro uzdravování těla cvičit např. po mozkové mrtvici či po úrazech nebo i při jiných dalších onemocněních. Často je to jedna z možností, jak rychleji zlepšit právě tyto zdravotní problémy. 

Mohu cvičit, když je se mnou v místnosti můj pes, kočka?

Ano, Zvířata jsou často vnímavá a mají v oblibě se přidávat také do této aktivity s Vámi. 

Je vhodné cvičit při hudbě nebo bez ní?

V počátcích doporučuji cvičit v tichosti a bez hudby, protože i hudba může do určité míry ovlivňovat proces cvičení v energii. Časem je možné hudbu přidat a to podle Vašeho hudebního gusta ale i podle jiných požadavků, které od cviční v energii zrovna máte.