Seberozvoj - Moje matka a její vliv na mne

uzavřená skupina

setkání - 1x měsíčně 

 září 2019 až prosinec 2019

úterý 18.00 až 21.00

4 setkání - 4000 Kč - platba na prvním setkání

max. 14 míst

skupina - bez vzájemného písemného sdílení mezi setkáními

každý z nás má matku

ano - to je známý fakt...

Každý jsme byli ovlivněni svými rodiči. A matka je pro nás v raném dětství velmi klíčová osoba, která ovlivnila náš život. Naše postoje i vnímání reality.

A přesto, že každá matka se snaží být matkou dobrou, je v ní přítomno i mnoho postojů a vzorců, které možná přinesly i to, že náš život žijeme pod tíhou těchto přesvědčení.

Ale je možné si svoji vlastní realitu měnit. A uvědomit si, že některé obrazy sami o sobě můžeme udělat barevnějšími, světlejšími, teplejšími my sami. 


práce v této skupině bude probíhat jak individuálními úkoly, 

tak můžete očekávat vzájemná cvičení ve dvojicích či skupinkách, 

sdílení v kruhu, pohybové aktivity, meditační techniky a podobně

Položili jste mi otázky:

1. Bude to také seberozvojová skupina - jako např. když byla skupina seberozvoje bez tématu?

Ano. Vlastní programy a vzorce se budou jistě projevovat i zde. Práce bude obdobná. Jen ohraničena tématickým okruhem, což zdánlivě může vypadat jako menší prostor pro uvědomění si pravd o sobě. Ale já osobně si to nemyslím :-).

2. Mohu přijít bez své matky? 

Ano - tato skupina není myšlena, že na ní budete chodit se svojí maminkou. Naopak. Není vhodné, abyste zde byli spolu.

Pokud jste připraveni na tento druh práce

pošlete si ZÁVAZNOU přihlášku