Seberozvojový kruh

uzavřená skupina

setkání - 1x měsíčně 

říjen 2020 až květen 2021 - úterý 18.00 až 21.30

8 setkání - 8000 Kč - platba HOTOVĚ - 4000 Kč na prvním setkání v říjnu + 4000 Kč na setkání v lednu 

max. 14 míst


seberozvojový kruh


práce v kruhu

větší poznání sám sebe v interakci s dalšími lidmi

umění nenásilné a zároveň asertivní komunikace

praktická cvičení z různých oblastí

získávání dalších dovedností a pochopení

ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU

můžete poslat  nebo se přihlásit u mne osobně
přihláška je platná až po jejím potvrzení od mne