Seberozvojový kruh - ÚTERÝ

setkání - 1x měsíčně

8 setkání - říjen až květen

18.00 - 21.00

setkání jsou osobní - v případě, že osobní setkání není možné probíhá kruh přes SKYPE

cena - 8000 Kč 

práce v kruhu

větší poznání sám sebe v interakci s dalšími lidmi

umění nenásilné a zároveň asertivní komunikace

praktická cvičení z různých oblastí

získávání dalších dovedností a pochopení

do tohoto kruhu nechodím - mám zájem se přidat

moje přihláška je platná až po jejím potvrzení od Milady