KDO JSEM ? - otevřené SKUPINY

práce s tělem, dechem, hudbou, konstelačními technikami

 emočními prožitky

možnost zjistit více sami o sobě

najít nové pohledy na sebe

možnost tyto pohledy poopravit, posunout


a to vše za pomoci:

Milady mluveného slova a někdy i hudby 

využití vlastního těla a jeho pohybu

jednotlivých krátkých úkolů pro jednotlivce, dvojice, skupinu 

vstupné vždy podle přesného programu a času

závazné přihlášky předem:  

přes on-line systém rezervací

pokud přístup do systému nemáte a chcete na skupinu přijít, pošlete e-mail

dříve proběhly např. skupiny

meditace v pohybu, emoce, konstelace, já rodič a pod.