OSOBNÍ KONSTELACE na OBJEDNÁVKU

Co si můžete odnést s sebou domů?

nový pohled na věc - uvědomění - pochopení - nadhled

zaměřeno na témata:

- vztahy:

- s rodiči

- se sourozenci

- s partnery nebo  bývalými partnery 

- s rodiči partnera nebo bývalého partnera

- s dětmi vlastními nebo dětmi partnera

- na pracovišti - s kolegy, vedoucími, podřízenými

- se sousedy či dalšími lidmi

- transgenerační přenosy

- posílení sebehodnoty, sebedůvěry

bezpečí a mlčenlivost 

je naší základní prioritou

pro Vás

na konstelaci budete jen VY a členové stálé konstelační skupiny

a po celou dobu se budeme věnovat jen Vám a Vašemu tématu

Termíny a možnosti přihlášení

konstelaci na objednávku stavíme 1x měsíčně - čtvrtek 18.30 - 20.00 - Dubí Hora

Máte zájem o konstelaci?

vyplňte formulář zde:

ozvu se Vám s nabídkou termínu, hned, jak si přečtu přihlášku