INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA,

 KURZY, MENTORING, SUPERVIZE

osobně - Dubí Hora nebo ONLINE

Individuální výuka KOUČOVÁNÍ - koučovacích technik a s tím spojených dovedností

Individuální výuka MINDFULNESS technik a rozvoj MINDFULNESS schopností

Individuální výuka NLP technik a základy práce s hypnózou

Individuální výuka psaní meditací a transů

Individuální výuka práce s EMOCEMI a EMOČNÍMI ÚNOSY

Individuální výuka a NÁCVIKY KOMUNIKAČNÍCH technik a DOVEDNOSTÍ

SUPERVIZE v těchto oblastech

ROZVOJ OSOBNÍCH TALENTŮ v těchto oblastech

Pro koho je to vhodné? - PRO LAIKY (začátečníky i pokročilé)  i PROFESIONÁLY

- pro každého koho tyto oblasti zajímají

- pro každého, kdo chce umět v těchto oblastech víc

- pro každého, kdo v pracovním prostředí komunikuje s lidmi

- pro každého, kdo chce umět lépe komunikovat i v běžném životě

- pro každého profesionála - kouče, psychology, psychoterapeuty, mentory, lektory, manažery, kteří chtějí ještě dál rozvíjet svůj originální a specifický potenciál


V čem je individuální výuka přínosná?

Každý člověk je jiný. Má svoje silné i slabší stránky. Při individuální výuce je možné opravdu efektivně rozvíjet jak stránky silné, tak i posilovat a rozšiřovat dovednosti v oblastech, které jsou danému jednotlivci méně dostupné. A získat tak víc kompetencí pro sebe i pro komunikaci či práci s dalšími lidmi.

Přidaná hodnota individuální práce je právě v té možnosti zaměřit se na přesná specifika toho, co konkrétně Vám jde či naopak v čem se chcete posunout. A věnovat  se intenzivnímu rozvoji oblastem, které zrovna Vás zajímají nebo se v nich chcete ještě více orientovat

A to vše nejen na úrovni faktů, ale i na úrovni hlubokého vnitřního pochopení, integrace - kdy se Vaše kompetence stanou automatismem - tzv. nevědomou kompetencí.

Výhodou individuální práce je také možnost přizpůsobit nejen obsah ale i techniky, které vedou k cíli právě Vašemu způsobu vnímání světa.

pokud chcete i supervize

- můžete si přivézt ideálně natočená videa z práce s vašimi klienty (popř. alespoň zvukové záznamy)

- nebo si pozvat přímo nějakého svého klienta, aby osobně přijel s Vámi

- procvičovat je možné i se mnou jako s fiktivním klientem + rovnou vám dám i zpětnou vazbu

individuální kurzy, výuka a supervize - na dohodnuté období 

1x až 2x měsíčně 

cena 2 000Kč/60 minut 


individuální výuka je také možná v rámci individuálních pobytů a stacionářů

termíny po dohodě

3 denní výukový pobyt - program dle domluvy

5 denní výukový pobyt - program dle domluvy

specializovaný 4 denní stacionář - kurz UMĚNÍ PSÁT MEDITACE

specializovaný 5 denní pobyt - kurz UMĚNÍ PSÁT MEDITACE

odešlete prosím formulář - ozvu se Vám nazpět

Co je supervize?


Slovo supervize může vyvolávat představu jakési kontroly, hodnocení.... 

Já osobně supervizi vidím jako bezpečnou, laskavou a obohacující zkušenost, kdy supervizor je průvodcem a umožňuje supervidovanému (člověku, skupině nebo kruhu)

-  vnímat a reflektovat vlastní práci a vztahy

- nacházet nová řešení složitých či problematických situací

- lepší porozumění dané situaci či technice

- uvolnění tvořivého myšlení

- rozvoj nových perspektiv profesního chování

- vyšší uspokojení z práce

- zvýšení její kvality a efektivity

- prevence profesního vyhoření

 

Současně vnímám supervize jako efektivní způsob učení a růstu jak v profesní tak v osobní rovině.

Je prokázáno, že prostřednictvím "dominového efektu" může být dobrá supervize prospěšná nejen supervidovanému, ale především jeho klientům