Seberozvojový kruh

uzavřená skupina

pouze pro ty, co už do tohoto kruhu chodili v roce 2019/2020

setkání - 1x měsíčně 

8 setkání -  říjen 2020 až květen 2021

4x setkání s Petrem

4x setkání s Miladou

pondělí 18.00 až 21.30

 platba HOTOVĚ - 2500 Kč na prvním setkání v říjnu + 2500 Kč na setkání v lednu

pouze pro ty, co už do tohoto kruhu chodili v roce 2019/2020 


seberozvojový kruh


setkání s Petrem 

společné cvičení v energii nebo

OSHO meditace


setkání s Miladou

větší poznání sám sebe v interakci s dalšími lidmi

umění nenásilné a zároveň asertivní komunikace

praktická cvičení z různých oblastí

získávání dalších dovedností a pochopení

ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU

můžete poslat  nebo se přihlásit u mne osobně
přihláška je platná až po jejím potvrzení od mne