KORONAVIRUS - zdokonalení v dokonalosti ?

21.03.2020

Na FB i v mé e-mailové schránce se objevuje mnoho textů o tom, že vše co se děje je dopad na nás jako na lidi. Za to, jak se chováme k sobě, k planetě. Jak žijeme špatně a nezdravě. A že je to čas se zastavit, změnit a přehodnotit...

Objevují se hesla: 

"Lidstvo dostalo přesně tu nemoc, jakou potřebovalo..."

"co pro nás má SKUTEČNOU hodnotu?"

"žít hlubší a smysluplnější život ..."

a mnohá jiná - v podobném duchu.


Zdánlivě by se tomu nedalo nic moc vytknout. V tuto chvíli ani není mým cílem zabývat se obsahem a pravdivostí všech těch vět a sdělení.

I já osobně si myslím, že je to teď velká příležitost víc se zastavit, podívat se do sebe, zpracovat si nějaká vnitřní témata, která v souvislostí s novou situací vyvstávají na povrch... O to větší příležitost pro všechny, že se to děje mnoha lidem zároveň a tím pádem to má i silnější dopad na to, co bychom mohli nazývat třeba "kolektivním vědomím."


Jaké jsou však motivy nás lidí pro taková hesla? 

A jaké to má dopady na náš mozek? Na naše smýšlení sami o sobě? Na naše vlastní pocity sebehodnoty? A na naše možnosti, jak svoji aktuální situaci vyřešit? A potažmo tedy i na dopad pro lidstvo?

Motivy, které nás vedou k psaní i čtení těchto hesel, je samo o sobě zajímavé téma... ale v tuto chvíli bych ho trochu odsunula stranou a věnovala se spíše těm dopadům na nás....

Pokud V SITUACI která je NOVÁ a SILNÁ jako je OBDOBÍ "KORONAVIRUS" kromě toho, co prožíváme my sami, ještě na sebe VEZMEME ZODPOVĚDNOST ZA CELÉ LIDSTVO, tak je velmi pravděpodobné, že řešení naší konkrétní situace se stane obtížnější, tíživější a možná se tam dokonce budou přidávat další pocity viny, které by tam být nemuseli. Začne se v nás odehrávat mnohem větší drama, než jaké by bylo nezbytně nutné. A pokud nedokážeme vyřešit svoji situaci, jak pak můžeme být užiteční CELKU?


Já osobně bych všem chtěla říct:

UŽ TEĎ JSTE PRO MNE DOKONALÍ. I SVĚT VNÍMÁM JAKO DOKONALÝ.

A i když se to může zdát podivné, tak i v dokonalosti je možné se ještě zdokonalit. 

Pro každého z nás teď přišla příležitost dělat to intenzivněji a rychleji. Tak ji můžeme přijmout a využít. A pokud se podaří něco málo změnit v sobě... Pak to bezesporu bude mít pozitivní dopad i na celé lidstvo. A stane se to mnohem snadněji než, když na sebe tlačíme a obviňujeme se....

Pokud máte nějaká témata, která vám díky nové situaci vyvstávají a potřebujete s nimi pomoci nebo jen zrychlit proses, tak jsem k dispozici. V tomto období jsem se rozhodla jako podporu nabídnout MIMOŘÁDNÉ KONZULTACE a to i za mimořádné ceny - přes SKYPE či WhatsApp pro každého, kdo potřebuje :-).