NEPOTŘEBNÉ VĚCI ???

18.02.2019

Umění zbavovat se věcí, které už člověku neslouží se zdá být snadné. Ale ne vždy je lehké udělat ten první krok. 

A co pak s těmi věcmi, když už je nechci a dokáži se jich vzdát? Není to neekologické je vyhodit do popelnice nebo na sběrné místo? A co moje úcta k práci jiných lidí, kteří věc vyrobili a k věcem jako takovým? 

Je logické, když si položíte tuto otázku.

A i proto vznikl projekt NEPOTŘEBNÉ VĚCI.

Bylo to dítko, které jsem přivedla na svět a provázela ho až do jeho dospělosti. Když dosáhlo plnoletosti s velkou radostí jsem ho předala dalším lidem, kteří se o něj s láskou starají a rozvíjejí ho dodnes.

I když je tento projekt již dávno nezávislý na mne, 

přesto ho z dálky stále pozoruji a fandím Radce i Radce.