MEDITACE na dálku Z DOMOVA

1 hodina společné meditace v kruhu

z domova

připojení přes You Tube (vy mne vidíte, já vás ne)

bližší informace a odkaz na připojení dostanou všichni přihlášení nejpozději v den akce e-mailem


platba: 200 Kč na účet 2600702507/2010 

přihlášky:

- v on-line rezervačním systému - kdo v něm má registraci

(kdo měl individuál září 2020 až červen 2021 - máte zadané)

-  kdo nemá registraci v on-line - zde: