PŘEDÁVÁNÍ ZKUŠENOSTÍ - stálý kruh

nultý ročník + 1. ročník + další ročníky

nultý ročník pro začátek

říjen 2023 - květen 2024

můj záměr: začít vám dávat nějaký prostor k tomu, abyste se mohli začít seznamovat se základními principy terapeutické práce s jinými lidmi, klidový rozjezd pro ty, co už se nudí a chtějí víc...

a také oddělit tuto práci od aktivit v ostatních kruzích

POZOR !!! - mým cílem není v tuto chvíli ostatní kruhy oslabit nebo zrušit. Ráda bych, abyste si k tomu zatím nepřistupovali buď a nebo. Podmínkou účasti v nultém ročníku bude zároveň být alespoň ještě v 1 nebo ideálně ve 2 dalších kruzích


pro nultý ročník také platí 

PROCVIČOVÁNÍ - POUZE to, co jsme PROBRALI - a POUZE vzájemně mezi sebou - s lidmi z tohoto kruhu

Možnosti pro nultý ročník 

říjen 2023 až květen 2024

které nabízím


varianta 1 - 1x měsíčně kruh - ČT 15.00 - 17.00 (vždy v den před konstelačním kruhem) + 2x sobotní celodenní kruh  - vše osobně Dubí Hora (pouze v případě nezbytnosti - náhradní SKYPE) + skypová skupina pro tento kruh - můžete přímo v ní sdílet průběžně své zkušenosti a podněty k tématu s ostatními členy kruhu a tento prostor využít i na procvičování ve dvojicích z domova + já v něm budu zveřejňovat důležité materiály + případné "domácí úkoly" 

18 000 Kč


varianta 2 - 1x měsíčně kruh - 18.00 - 21.00 - jiný týden, než jsou ostatní stálé kruhy - PO, ÚT, ST ČT ??? vše osobně Dubí Hora (pouze v případě nezbytnosti - náhradní SKYPE) + skypová skupina pro tento kruh - můžete přímo v ní sdílet průběžně své zkušenosti a podněty k tématu s ostatními členy kruhu a tento prostor využít i na procvičování ve dvojicích z domova + já v něm budu zveřejňovat důležité materiály + případné "domácí úkoly" 

16 000 Kč


varianta 31x měsíčně kruh - 18.00 - 21.00 - jiný týden, než jsou ostatní stálé kruhy - PO, ÚT, ST ČT ??? + 2x sobotní celodenní kruh  vše osobně Dubí Hora (pouze v případě nezbytnosti - náhradní SKYPE)+ skypová skupina pro tento kruh - můžete přímo v ní sdílet průběžně své zkušenosti a podněty k tématu s ostatními členy kruhu a tento prostor využít i na procvičování ve dvojicích z domova + já v něm budu zveřejňovat důležité materiály + případné "domácí úkoly" 

20 000 Kč

nultý ročník se uskuteční - když vás bude alespoň 5

prosím - vyber všechny varianty, které jsou pro Tebe OK
VYBÍRÁM VARIANTY


1. ročník 

říjen 2024 - květen 2025

můj záměr: přibrat další zájemce, kteří mají do této aktivity také chuť, ale kteří třeba vynaložili peníze na jiné aktivity v roce 2023/2024 protože o této možnosti nevěděli, nebo mají aktuálně nějaké jiné finanční starosti, které si potřebují dořešit, nebo mají ještě "rozjeté" jiné činnosti, které si potřebují ukončit, aby se mohli naplno zapojit do tohoto kruhu

ROZJET TENTO KRUH NAPLNO - INTENZITA bude záležet na vašem zájmu a mých časových možnostech

POZOR !!! - mým cílem stále není ostatní kruhy oslabit nebo zrušit. Podmínkou být v tomto kruhu bude zároveň být minimálně v 1 dalším.

PROCVIČOVÁNÍ - POUZE to, co jsme PROBRALI - a POUZE vzájemně mezi sebou - s lidmi z tohoto kruhu 

 nebo s VLASTNÍMI KLIENTY - ne s nikým, kdo chodí ke mně na individuál nebo jiné kruhy 

další ročníky - pokračování

dle mých sil a vašeho zájmu až do mého odchodu na důchod nebo jiného odchodu...

můj záměr:  předávat vám své znalosti, v co nejširší možné míře, v co největší hloubce, rozvíjet vaše vlastní talenty a potenciál, společně vymýšlet a vylepšovat další techniky, které si třeba i sami vymyslíte, umožnovat vám v rámci této role poznat sami sebe ještě do větší hloubky

POZOR !!! - když nyní dělám toto rozhodnutí, není mým cílem ostatní kruhy oslabit nebo zrušit.  Ale zároveň uvidíme, jak se to vše bude vyvíjet a jaký bude náš společný směr. Pokud se ukáže, že chcete tento směr zintenzivnit nebo bude pro vás převažovat, může se stát, že jiné kruhy se přeskupí nebo skončí, i to bude možné následovat... to ukáže čas

PROCVIČOVÁNÍ - POUZE vzájemně mezi sebou - s lidmi z tohoto kruhu

nebo s VLASTNÍMI KLIENTY - ne s nikým, kdo chodí ke mně na individuál nebo jiné kruhy 

Je to pro mne vhodné? Stačím na to?

Posílám tuto možnost jen těm, o kom si myslím, že na to stačí.

A pokud jsi ji dostal/a, pak na to z mého pohledu stačíš..

Když budu chodit do tohoto kruhu, musím dělat terapeuta?

Ne. Určitě to není podmínkou. Je to za mne i velká možnost poznat ještě víc to, jak uvažují jiní lidé. Jak komunikují. Zlepšit svoji komunikaci. Svoji sebeznalost. Rozšířit si obzory. A také to dává velký prostor jít do hlubin sebe sama skrze práci s jiným člověkem. 

Co je ale potřebné, mít o tyto dovednosti zájem a procvičovat poctivě minimálně s lidmi v kruhu. A pokud budou zadané nějaké práce na doma, tak je dělat v rozsahu, který bude daný. Najít si třeba někoho z přátel, na kom si to vyzkoušíš, když bude potřeba. To proto, abys s těmi pilnějšími (co budou mít případně svoji klientelu) neztratil/a nit. Ale jde o základní principy, které je potřeba zažít. A nejen slovně. Prostě celým tělem. celou svojí existencí. Ostatní je talent a ten má každý jiný. I ten budeme rozvíjet. Ale také přijímat výzvy procvičovat to, co zrovna není, to co vám jde nejlíp. Tím člověk rozšiřuje postupně své dovednosti a to nejen jako terapeut, ale i jako člověk má větší možnosti.

Jaká bude cena?

Cena se bude odvíjet od toho, s jakou intenzitou budeme společně pracovat.  

Cena pro různé varianty nultého ročníku je uvedena nahoře. Bude záležet, kterou ai vyberete.

V nultém  ročníku (pokud se uskuteční) dám zase nějaké návrhy a společně z nich vybereme nejoptimálnější variantu pro 1. ročník. Od časové náročnosti a od počtu zájemců se pak bude odvíjet i cena. 

Obecně počítejte s tím, že za tento druh práce si budu počítat více peněz. Je v tom rozdíl, který vnímám, že bych měla zohlednit - jestli dělám "terapii" nebo učím "terapii dělat".  

Také v individuálu se mnou můžete již využít - budu v něm zohledňovat druh práce (výběr je vždy na vás před začátkem sezení) - pro rok 2023/2024 vlastní terapie - 1200 Kč + 1000 Kč příplatek za výuku.

Upozornění

Moje certifikáty, které mám, nejsou v ČR platné pro výkon psychoterapie a ani pro její výuku. Proto na to dopředu upozorňuji všechny, kteří by si přáli mít oficiální výcvik k této činnosti, že je potřeba si dělat výcvik jinde než u mně - někde, kde k tomu mají společnosti tu správnou a schválenou akreditaci.

Ode mne můžete dostat mnohé, ale oficiální "papír" to nebude. A riziko a zodpovědnost při uplatňování takové činnosti bez platného "papíru" je jen a jen na vás. Ale zároveň věřím, že to skutečné, co terapeut skutečně potřebuje, aby byl dobrý, vám mohu ukázat.