OSOBNÍ A RODINNÝ PRŮVODCE

 životem zdravých vztahů

"Život není takový, jaký by měl být. Je takový jaký je. Rozdíl spočívá v tom, jak k němu přistupujeme." 

Virginia Satir

Chci aktuální informace