Od dětství mne ze všeho nejvíce zajímaly lidé. Jejich chování, vlastnosti, pocity, odlišnosti i talenty. A také jejich vzájemné vztahy. 

V dospělosti jsem se vydala cestou hlubokého poznávání sebe sama. Cestou propojení intuice, empatie a rozumu. 

Stala jsem se profesionálním koučem v oblasti osobního rozvoje a mediátorem.  

Jsem průvodcem lidí na jejich osobních cestách. Na cestách v hledání vlastní hodnoty. V pochopení sebe. V lásce a respektu k sobě. V pochopení vztahů k jiným lidem. V objevování a využívání vlastních zdrojů a talentů. V pochopení toho, kým jsem a v hledání toho, co ještě chci zvládnout, dokázat a jak ještě lépe prožít svůj život.

Jsem i lektorem a mentorem v dovednostech koučování, NLP technik, komunikačních dovedností a dalších oblastech seberozvoje.

Uvědomuji si, že každý člověk je originální. Věřím v potenciál každého z nás. Zároveň věřím ve vzájemnou propojenost. I v to, že jsme součástí "vyššího celku". A také v možnost prožít "smysluplný" život. 

nabízím bezpečí, podporu, přijetí a pochopení - při cestě ke změnám a růstu

Moje kompetence

Profesní rekvalifikace:

- kouč se zaměřením na osobní rozvoj - akreditace MŠMT

- masér - akreditace MŠMT 

Znalosti z dlouhodobých výcviků - např.:

-  výcvik hypnózy a NLP technik

-  výcvik pro terapeutickou práci s dechem

- výcvik rodinných a systemických konstelací

- výcvik mediace (komunikace a dohody) + práce s konfliktem

- další absolvované semináře a kurzy v oblasti seberozvoje a komunikace

Dlouholetá praxe - jóga, cchi-kung, mindfulness, meditace, intuitivní léčení a masáže, intuitivní kresba, seberozvoj

Osobní dovednost  "cvičení v energii"

Můj pracovní život


Pracovala jsem v mnoha oblastech běžného života.

Byla jsem úřednicí. Učila jsem v soukromé škole ve Francii děti s poruchami učení a chování.

Stála jsem při zrodu mateřského centra. Založila jsem a několik let řídila neziskovou organizaci "nepotřebné věci".

Od roku 2015 se na plný úvazek věnuji práci s lidmi jako kouč, mediátor, lektor, mentor.

Moje zájmy


zdravý pohyb

příroda, hory, turistika

cvičení v energii 

saunování

ticho a meditace

Můj oblíbený citát

"Bože, dej mi sílu

- abych dokázal přijmout věci, které změnit nemohu

- odvahu, abych změnil věci, které změnit mohu

- a moudrost, abych tyto věci dokázal rozlišit. " 

aténský dramatik Aischylos