Už od dětství mne ze všeho nejvíce zajímaly lidé. Jejich chování, vlastnosti, pocity, odlišnosti i talenty. A také jejich vzájemné vztahy. 

V dospělosti jsem se vydala cestou hlubokého poznávání sebe sama. Cestou propojení intuice, empatie a rozumu. 

Stala jsem se koučem v oblasti osobního rozvoje a mediátorem.  

Jsem průvodcem lidí na jejich osobních cestách. Na cestách v hledání vlastní hodnoty. V pochopení sebe. V lásce a respektu k sobě. V pochopení vztahů k jiným lidem. V objevování a využívání vlastních zdrojů a talentů. V pochopení toho, kým jsem a v hledání toho, co ještě chci zvládnout, dokázat a jak ještě lépe prožít svůj život.

A stala jsem se i lektorem a mentorem - tedy tím, kdo předává ostatním své nabyté zkušenosti v různých oblastech seberozvoje.  

Uvědomuji si, že každý člověk je originální.  Věřím v potenciál každého z nás. Zároveň věřím ve vzájemnou propojenost. I v to, že jsme součástí "vyššího celku" A v důležitost "smysluplného" života.

nabízím bezpečí, podporu, přijetí a pochopení 

při  směřování k hlubokému sebepřijetí... zlepšování komunikace ...objevování vlastního potenciálu... rozvoji osobních talentů 

Moje kompetence

Při své práci využívám:

1. znalostí z dlouhodobých výcviků - např.:

-  výcvik hypnózy a NLP programování mozku

-  výcvik pro práci s dechem

- výcvik rodinných a systemických konstelací

- výcvik mediace (komunikace a dohody) + práce s konfliktem

- další absolvované semináře a kurzy

2. profesní rekvalifikace

- masér - akreditace MŠMT

- kouč se zaměřením na osobní rozvoj - akreditace MŠMT

3. osobní dlouholeté znalosti z práce s jógou, cchi-kungem, mindfulness, meditacemi, intuitivním léčením a masážemi, intuitivní kresbou

4. jedinečnou osobní dovednost a "techniku" - "cvičení v energii"

5. schopnost hluboké empatie, která mi dovoluje vnímat lidi, mnohem víc než je běžné 

6. další schopnosti dané mi do vínku

Můj pracovní život


Pracovala jsem v mnoha oblastech běžného života.

Byla jsem úřednicí. Učila jsem v soukromé škole ve Francii děti s poruchami učení a chování.

Stála jsem při zrodu mateřského centra. Založila jsem a několik let i řídila neziskovou organizaci "nepotřebné věci".

Od roku 2015 se na plný úvazek věnuji práci s lidmi především v oblasti  vztahů, komunikace, osobního rozvoje a rozvoje talentů jako kouč, mediátor, lektor, mentor.

Moje zájmy


zdravý pohyb

příroda, hory, turistika

cvičení v energii 

saunování

ticho a meditace

Můj oblíbený citát

"Bože, dej mi sílu

- abych dokázal přijmout věci, které změnit nemohu

- odvahu, abych změnil věci, které změnit mohu

- a moudrost, abych tyto věci dokázal rozlišit. " 

aténský dramatik Aischylos