Kdo jsem a co je můj směr?

Od dětství mne ze všeho nejvíce zajímaly pocity a chování lidí. A jejich vzájemné vztahy. A kromě toho jsem si už jako malá přála být "paní učitelka".

Ze zájmu později vzešlo pochopení toho, že právě toto je můj talent, o který se mohu s ostatními dělit.

Stala jsem se průvodcem lidí na jejich osobních cestách. V hledání vlastní hodnoty. V pochopení sebe. V lásce a respektu k sobě. V pochopení vztahů k jiným lidem. V posouvání těchto vztahů k větší svobodě a vzájemné úctě. V objevování a využívání vlastních zdrojů a jejich uplatňování v reálném životě.

Uvědomuji si, že každý člověk je originální.  A věřím v potenciál každého z nás. Zároveň věřím ve vzájemnou propojenost. A také v rovnost našich osobních cest. 

Věřím, že svoji cestu zvládnete. Nabízím pochopení, bezpečí a podporu. 

Moje kompetence

Při své práci využívám:

1. znalostí z dlouhodobých výcviků a dalších kurzů:

- výcvik hypnózy a NLP programování mozku

- výcvik pro práci s dechem

- výcvik rodinných a systemických konstelací

- výcvik mediace (komunikace a dohody) + práce s konfliktem

2. znalosti z práce s jógou, cchi-kungem, cvičením v energii, intuitivním léčením a masážemi, intuitivní kresbou

3. intuitivní schopnosti dané mi do vínku

Můj pracovní život


Pracovala jsem v mnoha oblastech běžného života.

Byla jsem úřednicí. Učila jsem v soukromé škole ve Francii děti s poruchami učení a chování.

Stála jsem při zrodu mateřského centra. Vymyslela a několik let řídila charitativní projekt "nepotřebné věci".

Od roku 2015 se na plný úvazek věnuji práci s lidmi především v oblasti vztahů, komunikace a osobního rozvoje. Jsem lektorka individuálních i skupinových kurzů.

Moje zájmy


zdravý pohyb

příroda, hory, turistika

cvičení v energii 

saunování

ticho a meditace