VE SKUPINĚ

NÁCVIK ASERTIVNÍCH REAKCÍ a OBRANY PŘED MANIPULACÍ nebo KONSTELACE

Termíny - 2024 - ČT 17.10, ČT 14.11., ČT 12.12 - 18.30 - 20.00

Termíny - 2025 - ČT 16.1., ČT 13.2., ČT 6.3., ČT 10.4., ČT 15.5. - 18.30 - 20.00

PŘIHLÁŠKY ZDE - nebo pokud již máte přístup do online rezervačního systému, pak přímo v něm

Místo na každý měsíc je pouze pro jednoho člověka.

Když se přihlásíte, tak jste hlavním aktérem dění právě Vy. Můžete přijít s jakýmkoliv tématem. Budeme se Vám i Vašemu tématu věnovat po celou dobu - já a další lidé z našeho týmu, kteří mají s tímto typem koučinku dlouholeté zkušenosti. Mlčenlivost celého týmu o tom, co se odehrálo, je něco co je samozřejmostí.


VÝCVIKOVÝ SEBEROZVOJOVÝ PROGRAM - ZKUŠENOSTI 

Jak být dobrým koučem. Výuka koučovacích, NLP a dalších technik. Předávání zkušeností z mé praxe.

Výcvikový program ve skupině 6 -12 lidí. Hlavní obsah výcviku je: Jak být dobrým koučem. Výuka koučovacích a NLP technik. Ve výcviku je jen nezbytné minimum teorie. Hlavním pilířem je praktická část. Trénujeme vše intenzivně v rámci skupiny a pak i jednotlivě nebo ve dvojicích či trojicích v domácí přípravě. Postup do dalšího ročníku j zakončen přezkoumáním nabytých dovedností hravou formou (zodpovědně - ale úplně jinak než znáte ze školy) a každý dostane certifikát, kde je uveden přesný počet hodin, které výcviku on sám věnoval.

Program už je zahájený a aktuálně probíhá 2. ročník.

Chcete se přihlásit do dalšího výcviku, až začne? Více informací a přihlášky ZDE


STÁLÉ KRUHY

Stálé kruhy jsou vhodné pro ty, kdo už mají nějakou zkušenost s individuálními aktivitami se mnou. Jsou pak vhodnou formou pro rozšíření si sebeznalosti nebo nabytých dovedností i v rámci skupiny dalších lidí. Aktuálně kruhy probíhají 1x měsíčně vždy od října do května - tedy 8 setkání za sezónu - v časech 18.00 - 21.00. Program kruhů je PO - seberozvoj a cvičení v energii, ÚT - seberozvoj, ČT - konstelace, nácvik asertivity a technik, jak se bránit manipulaci. Pokud máte o účast v některém kruhu zájem, řekněte mi osobně nebo mi napište e-mail.

STÁLÉ SKUPINY

Stálá skupina cvičení pro zdraví a dobrou náladu je prostor pro lehkost, radost a nenásilné zlepšování fyzické kondice a schopnosti relaxovat - setkáváme se téměř každou neděli od září do června od 18.00 do 19.30. Pokud máte o účast  ve skupině zájem, řekněte mi osobně nebo mi napište e-mail.


MEDITAČNÍ KONCERT na křišťálové mísy a další relaxační nástroje - hraje Ing. Michal Kindl

ÚT 29.10.2024 - 18.00 - 19.30 

PO 31.03.2025 - 18.00 - 19.30 

PŘIHLÁŠKY ZDE - nebo pokud již máte přístup do online rezervačního systému, pak přímo v něm


Reference

Velmi se mi líbí způsob jakým nám jsou předávány informace a dovednosti. Nejde o suchou teorii, ale rovnou to zkoušíme na vlastní kůži a díky reálnému trénování vnímám, že proces učení je kvalitnější než kdybychom seděli nad knížkami.

Dovoluje mi to a dává možnost pro větší pochopení ostatních. Při učení si rozšiřují své obzory a společně s tím přichází i další poznávání sama sebe.

Moc mě to baví a těším se na další práci.


Martina

program ZKUŠENOSTI - 2. ročník

Pro mě osobně bylo každé setkání v rámci výcvikového seberozvojového programu ZKUŠENOSTI nesmírně cenné. Vyhovovalo mi, že na teoretické základy navazovala okamžitě praxe. V rámci každého setkání jsem měla příležitost účastnit se pasivně i aktivně řady praktických ukázek a tréninků. Každý krok během studia byl pro mě srozumitelný a dával mi smysl. Velmi si také považuji bezpečného prostoru, který mi nabývání vědomostí a dovedností usnadňoval.

Výcvik mi přinesl mnohá pochopení a poznání o subjektivním prožívání druhých lidí a mj. opět i větší porozumění svému vlastnímu vnitřnímu světu.

Moc za tu možnost děkuji a těším se na pokračování.


Hanka 

program ZKUŠENOSTI - 2. ročník

Na výcviku se mi líbí, že se zaměřujeme na to co je podstatné ve vztahu klient a kouč a jakým způsobem to rozvíjet. Prakticky s minimem teorie. Vzájemné procvičování a podpora v rámci kruhu to navíc umocňuje.


Michal

program ZKUŠENOSTI - 2. ročník

Vyhovovalo mi, že výuka je více praktická a prožitková než memorující velké množství informací. Rovněž možnost využití online učebny s materiály, úkoly a upomínkami bylo pro mě vítané a efektivní.

Michal

program ZKUŠENOSTI - 2. ročník

Jsem vděčná za příležitost, být součástí kruhu zkušeností. Mám jej jako další zdroj poznání.

Majka

program ZKUŠENOSTI - 2. ročník

V kurzu jsem pochopil a procvičil hluboké základy potřebné pro bezpečnou a skutečně funkční práci s dalšími lidmi a také díky němu odhalil procesy v mém vlastním nitru, které by při takové práci byly na překážku.

Petr

program ZKUŠENOSTI - 2. ročník

Před začátkem kruhu jsem si ujasňovala, co od něj pro svůj současný život očekávám.

Prioritou bylo společné učení se, pod vedením Milady, v bezpečném prostoru, s vědomím, že si můžu dovolit dělat chyby a učit se z nich, dostávat zpětnou vazbu.

Učit se vnímat situace, a lidi v nich jednající, bez předsudků, domněnek a stereotypů. Tak trochu "číst mezi řádky". Neméně důležitým aspektem bylo získání jistoty v komunikaci, umění vyjádřit svůj pohled, názor a být tím platná druhým.

To vše jsem v kruhu našla, a jak jsem vnímala v běžném životě, začaly se zkušenosti pozitivně projevovat i mimo něj. A bonus?! Prostě mě to baví!

Marcela

program ZKUŠENOSTI - 2. ročník

Milá Miládko, děkuji Tobě a Tvému týmu za krásný zážitek, který jste mi ,,zahráli,,. Moje srdce a mysl se znovu o kousek otevřely samy sobě a své podstatě a přijaly ji ve své kráse... alespoň do úrovně, kterou si dokáži nyní uvědomit :) Díky tomuto silnému uvědomění, jsem opět schopna se radovat z toho, kdo jsem a kým jsem. A nezůstávat v iluzi toho, že musím být jiná...Děkuji krásně a přeji pěkný den :) .

Markéta

konstelace

Již při první konstelaci jsem měla možnost potkat se situacemi, které se mi v životě opakovaly, ale nechápala jsem, proč se dějí a stále dokola se mi v životě vrací. A právě na těchto setkáních jsem měla možnost věcem porozumět, přijmout je a vždy jsem pocítila velkou úlevu a vděčnost. Moc díky za tuto možnost. 

Petra

konstelace

Miládko děkuji za krásný pobyt, koupené dárky i zveřejněné korálky. Už jsem doma v pohodičce u manžela s plným srdcem lásky. Přeji pohodový zbytek víkendu

Lenka

víkendový program ve skupině