Příjezd od Písku: Pojedete vesnicí Dubí Hora pořád rovně. Po levé straně silnice je malý žlutý dům č. 59. Vedle něj další malý domeček - pracovna č. 67 - viz fotografie

Milada Dolejšová

provozovna:

Dubí Hora 67, 39701 Písek

místo podnikání:

Dubí Hora 59, 397 01 Písek

IČO: 75985314

miladadolejs@seznam.cz