Příjezd od Písku: Pojedete vesnicí Dubí Hora pořád rovně. Po levé straně silnice je malý žlutý dům č. 59. Vedle něj další malý domeček - pracovna č. 67 - viz fotografie

pokud zadáváte do GPS - zadejte č-p. 59

č. 67 GPS obvykle nenajde

Milada Dolejšová

provozovna:

Dubí Hora 67, 39701 Písek

místo podnikání:

Dubí Hora 59, 397 01 Písek

číslo účtu: 2600702507/2010

IČO: 75985314

+420 721 530 730 

miladadolejs@seznam.cz

Kdo jsem a proč se zabývám vztahy

Od dětství mne ze všeho nejvíce zajímaly pocity a chování lidí. A jejich vzájemné vztahy. A kromě toho jsem si už jako malá přála být "paní učitelka".

Ze zájmu později vzešlo pochopení toho, že právě toto je můj talent, o který se mohu s Vámi podělit.

Stala jsem se průvodcem lidí pro to, jak najít svoji hodnotu, pochopit sebe i vztahy k jiným lidem. A také jak tyto vztahy posouvat a zdokonalovat.

Cítím hlubokou pokoru ke každému člověku i k jeho životnímu příběhu. Nic není tabu. A pro vše s čím přicházíte najdu v sobě pochopení, které pomáhá věci měnit a posouvat dál.

Respektuji tempo i osobnost každého člověka a všechna pochopení a poznání jsou vždy právě ta poznání, ke kterým Vy sami můžete dojít.

Moje kompetence

Při své práci využívám:

1. znalostí z dlouhodobých výcviků a dalších kurzů pro terapeuty (uvádím zde jen některé)

- výcvik hypnózy a NLP programování mozku

- výcvik pro práci s dechem

- výcvik rodinných a systemických konstelací

- výcvik mediace a práce s konfliktem

2. znalosti z práce s jógou, cchi-kungem, cvičením v energii, intuitivním léčením a masážemi

3. intuitivní schopnosti dané mi do vínku

Můj pracovní život

Pracovala jsem v mnoha oblastech běžného života.

Byla jsem úřednicí. Učila jsem v soukromé škole ve Francii děti s poruchami učení a chování.

Stála jsem při zrodu mateřského centra. Vymyslela a několik let řídila charitativní projekt "nepotřebné věci".

V posledních 5-ti letech se na plný úvazek věnuji práci s lidmi především v oblasti vztahů, komunikace a osobního rozvoje. Jsem lektorka individuálních i skupinových kurzů.

Moje zájmy


zdravý pohyb

cvičení v energii

příroda, hory, turistika

ticho a meditace