KONSTELAČNÍ KRUH - uzavřená skupina

říjen 2020 až květen 2021 

čtvrtek - 18.00 až 21.30

8 setkání - 1x měsíčně 

cena 5000 Kč - platba na prvním setkání

pro max. 14 lidí

pravidelná účast je nezbytnou součástí práce v tomto kruhu

na každém setkání postavíme 1 konstelaci

po konstelaci  je pak prostor i na sebereflexi 

- nová zjištění + možnosti, co a jak změnit ve svém životě

První setkání v říjnu je bez konstelace - tématem je

propojení kruhu, dohody , osvojení si základních dovedností, které jsou nezbytné pro práci v tomto kruhu

témata konstelací:

- vztahové problémy v rodině s rodiči, sourozenci, dětmi

- problémy či nesoulad v současném partnerství

- problémy či nesoulad s bývalým partnerem

- problémy či nesoulad s partnerovou rodinou

- vztahové problémy na pracovišti - s vedoucím, kolegy, podřízenými

- nově i téma "GENETICKÁ ZÁTĚŽ V RODĚ"

Máte zájem o to stát se členem konstelačního kruhu?

pošlete si přihlášku nebo se přihlaste u mne osobně


přihláška je platná až po jejím potvrzení ode mne