KONSTELAČNÍ TÝM - uzavřená skupina

tato skupina již funguje

stavíme společně na každém setkání 1 konstelaci pro někoho, 

kdo si ji objedná, protože hledá nový pohled na své vztahy

 pro někoho jiného, kdo není členem konstelačního týmu

samotná konstelace obvykle trvá 1,5 hodiny

potom, co klient odejde, je vždy prostor v kruhu pro sdílení si svých vlastních prožitků a uvědomění, 

které každému konstelace přinesla do jeho vlastního života

a pokud je čas tak i pro krátká malá cvičení na téma, které se konstelací otevřelo

září 2019 až červen 2020

10 setkání - 1x měsíčně - čtvrtek - 18.00 až 21.00

cena 5000 Kč - platba na prvním setkání

pravidelná účast je součástí práce v tomto týmu

skupina bez vzájemného písemného sdílení mezi jednotlivými setkáními

samotné konstelace i práce v tomto týmu je zaměřena na:

- vztahové problémy v rodině s rodiči, sourozenci, dětmi

- problémy či nesoulad v současném partnerství

- problémy či nesoulad s bývalým partnerem

- problémy či nesoulad s partnerovou rodinou

- vztahové problémy na pracovišti - s vedoucím, kolegy, podřízenými

Máte zájem o to stát se členem konstelačního týmu?

pošlete si přihlášku