kurz cvičení v energii u Marcely

video o cvičení v energii

podmínky

4 lekce

každá lekce 1 hodina 15 minut

lekce - Dubí Hora

lektor - Marcela Semrádová

cena celého kurzu 9 500 Kč

termíny lekcí po dohodě

"Marcelka pravidelně cvičí v energii od roku 2015. 

Poznala jsem ji jako jemnou bytost, která postupně ke své přirozené laskavosti přidala i vnitřní rovnováhu a sílu.

Spolu se pravidelně potkáváme při individuálních konzultacích, výukových programech, ve stálých kruzích i při seberozvojových pobytech.

Lektorský kurz zakončila v únoru 2024.

Profesí je Marcelka zdravotní sestra v pojízdném hospicu.

Má moji plnou důvěru, že Tě/Vás kurzem zodpovědně a kvalitně provede."

Milada


Těším se na viděnou a na cvičení

Marcela

PŘIHLÁŠKA

CHCETE SI VYZKOUŠET CVIČENÍ V ENERGII

BEZ KURZU ???

ukázky cvičení v energii

různé "styly" 

první i pokročilejší cvičení 

malý zázrak - zdravotní

fotogalerie