kurz cvičení v energii u Marcely

2 možné formy, jak kurz absolvovat

lektorka Vám ráda poradí, jaký typ je pro Vás vhodnější

4 lekce - každá lekce - 1 hodina 15 minut

lektorka - Marcela Semrádová

místo - Dubí Hora

termíny lekcí - po dohodě

cena celého kurzu 9 500 Kč 

1 denní intenzivní kurz - 4-5 hodin

lektorka - Marcela Semrádová

místo - Dubí Hora

termín kurzu - po dohodě

cena celého kurzu 9 500 Kč 

video o cvičení v energii

"Marcelka pravidelně cvičí v energii od roku 2015. 

Poznala jsem ji jako jemnou bytost, která postupně ke své přirozené laskavosti přidala i vnitřní rovnováhu a sílu.

Spolu se pravidelně potkáváme při individuálních konzultacích, výukových programech, ve stálých kruzích i při seberozvojových pobytech.

Lektorský kurz zakončila v únoru 2024.

Profesí je Marcelka zdravotní sestra v pojízdném hospicu.

Má moji plnou důvěru, že Tě/Vás kurzem zodpovědně a kvalitně provede."

Milada


Těším se na viděnou a na cvičení

Marcela

PŘIHLÁŠKA

odešlete si přihlášku, lektorka se Vám ozve nazpátek, hned, jak to bude možné

CHCETE SI VYZKOUŠET CVIČENÍ V ENERGII

BEZ KURZU ???

ukázky cvičení v energii

různé "styly" 

první i pokročilejší cvičení 

malý zázrak - zdravotní

fotogalerie