kurz cvičení v energii u Michala

video o cvičení v energii

podmínky

4 lekce

každá lekce 1 hodina 15 minut

lekce - Praha

lektor - Ing. Michal Kindl

cena celého kurzu 9 500 Kč

termíny lekcí po dohodě


Těším se na viděnou a na cvičení

Michal

"Michal pravidelně cvičí v energii od roku 2015. 

Zajímá se také o práci s energií při využití pro ozdravné procesy v těle. Začal psát krátké meditační příběhy.

Spolu se pravidelně potkáváme při individuálních konzultacích, výukových programech, ve stálých kruzích i při seberozvojových pobytech.

Je zkušeným lektorem kurzu cvičení v energii.

Profesí je Michal podnikatel v oblasti IT technologií. 

Má moji plnou důvěru, že Tě/Vás kurzem zodpovědně a kvalitně provede."

Milada

PŘIHLÁŠKA

CHCETE SI VYZKOUŠET CVIČENÍ V ENERGII

BEZ KURZU ???

ukázky cvičení v energii

různé "styly" 

první i pokročilejší cvičení 

malý zázrak - zdravotní

fotogalerie