pro jednotlivce

pro více informací, ceny, přihlášky - jednoduše klikněte na konkrétní text

Koučink, poradenství, mentoring - obtížné životní situace

Každý se někdy dostaneme do obtížné životní situace. Každý někdy potřebujeme podporu, abychom ji rychleji zvládli. Pokud je to aktuálně Váš příběh, který žijete, můžeme jím spolu projít.

Koučink, poradenství, mentoring - pro citlivé lidi

Citliví lidé jsou víc senzitivní k různým vjemům i k dalším lidem. Díky tomu se mohou cítit někdy i osaměle . A zároveň v sobě mají obrovský potenciál, který sami často nevidí. Pokud hledáte někoho, kdo Vás pochopí do hloubky a bude Vám oporu na cestě k pochopení vjemů, které prožíváte a podpoří Vaše specifické talenty a Vaši sebedůvěru, pak se na Vás těším.

Koučink, poradenství a mentoring - pro zranitelné osoby

Během své praxe jsem zjistila, že je mnoho lidí, kteří prožili v dětství nebo prožívají dosud nějakou formou setkání s násilím nebo sexuálním násilím. Mnoho z nich o tom nemluví. Často bývám prvním člověkem, kterému to řeknou. Pokud patříte do této skupiny a přemýšlíte o tom, co by se stalo, kdybyste si o tom s někým promluvili, přijďte. Můžete mi to říct hned nebo časem až získáte víc důvěry nebo také nemusíte nikdy. Určitě to  rozhodnutí nechám na Vás.

Výuka - sebekoučování

Rádi si řešíte své "věci" sami a po svém? Máte už nějaké své vlastní techniky, které Vám pomáhají? Chcete je rozvinout, vylepšit? Nebo se naučit jiné, nové? Nebo jsou pro Vás naopak slova "seberozvoj" a "sebekoučování" nová? A láká Vás to zkusit? Přijďte si to vyzkoušet do bezpečného prostředí, kde po Vás nikdo nebude chtít výkon. Kde Vás nikdo nebude hodnotit. A kde se hravě naučíte něco nového. Mojí zásadou je málo teorie - hodně praktického procvičování, tak pokud Vám to vyhovuje, těším se na Vás.


Výuka - komunikačních dovedností - s využitím pro sebe v osobním i pracovním životě

Často je schopnost mít dobré vztahy a být úspěšní ve svém životě navázána i na schopnost komunikovat. Komunikace je nejen o technikách, ale také o empatii, o umění naslouchat, o umění klást vhodné otázky. A společně to, co už umíte, vezmeme jako základ. A s tímto základem se společně podíváme jaké techniky se ještě můžete naučit, jak podpořit schopnost empatie, naslouchání druhým i sobě, jaké otázky používat a kdy.  

Výuka - koučování, NLP a dalších technik - s využitím pro koučink a terapii s vlastními klienty 

Zajímá Vás práce s jinými lidmi? Chcete být tím, kdo umí koučovat a být podporou jiným lidem? Chcete to umět nejen na povrchu ale i do hloubky? Chcete to využít jako součást svého pracovního života? Nebo se chcete stát tím, kdo se koučováním živí? O své znalosti se s Vámi ráda podělím.

Stacionáře a pobyty

Chcete na den, dva nebo i na delší čas změnit prostředí? Odpočinout si? Nebo spojit práci z domova s odpočinkem? Nebo si k tomu ještě přidat i nějaké seberozvojové aktivity se mnou? Pak se na Vás těšíme od září 2024 - já i úplně nový domeček s pohodlným apartmánem pro jednoho. (do září 2024 - pobyty a stacionáře jsou možné jako doposud v meditatárně).

Blog - zdarma

Osobně dávám přednost kontaktu a práci s konkrétními lidmi před psaním článků. Individualita každého, kterou vnímám, se mi těžko vkládá do obecných "pravd". Přesto pár krátkých příspěvků zde můžete najít.

pro partnery

pro více informací, ceny, přihlášky - jednoduše klikněte na konkrétní text

Hlubinná mediace

Máte s partnerem hezký a kvalitní vztah? A zároveň víte, že i v takovém vztahu jsou věci, které je obtížné komunikovat a jednoduše vyřešit? Máte takové téma ve kterém nemáte stoprocentní shodu? Nebo chcete pozměnit nějaké komunikační nebo i praktické situace, ve kterých narážíte na odlišnosti? Tento hlubinný proces mediace umožňuje se navzájem víc pochopit. A v ideálním případě najdete na konci jako zázrakem "společnou řeč" i tam, kde to na začátku nečekáte.

Kurz komunikace v partnerství

I když se to zdá být zvláštní, tak komunikace s partnerem může být leckdy obtížnější než komunikace s cizími lidmi. Je to často o tom, že nejde jen o osobnostní odlišnost, která je vždy přítomná. Ale i o větší blízkost. A tím i větší vzájemnou zranitelnost. Chcete se naučit víc slyšet svého partnera? Chcete také být víc vyslyšeni od něj? Chcete se učit hodně prakticky? Chcete se učit spolu?

Stacionáře a pobyty

Chcete se svým partnerem prožít nějaký čas sami? Bez rušení povinnostmi a okolím? Chcete si užít jen čas spolu? Se saunou? Nebo to propojit i se svým rozvojem a aktivitami se mnou? Nebo s aktivitami v páru? Hlubinnou mediací? Kurzem komunikace v partnerství? Cvičením? Masážemi?  Pak se na vás těšíme od září 2024 - já i nový domeček s pohodlným apartmánem pro dva. (do září 2024 - pobyty a stacionáře jsou možné jako doposud v meditatárně).

ve skupině

pro více informací, ceny, přihlášky - jednoduše klikněte na konkrétní text

Stálé skupiny a kruhy

Stálé kruhy jsou vhodné pro ty, kdo už mají nějakou zkušenost s individuálními aktivitami se mnou. Jsou pak vhodnou formou pro rozšíření si sebeznalosti nebo nabytých dovedností i v rámci skupiny dalších lidí.  Aktuálně kruhy probíhají  1x měsíčně vždy od října do května - tedy 8 setkání za sezónu - v časech 18.00 - 21.00. Program kruhů je PO - seberozvoj a cvičení v energii, ÚT - seberozvoj, ČT - konstelace, nácvik asertivity a technik, jak se bránit manipulaci.

Stálá skupina NE - cvičení pro zdraví a dobrou náladu je prostor pro lehkost, radost a nenásilné zlepšování fyzické kondice a schopnosti relaxovat - setkáváme se téměř každou neděli od září do června od 18.00 do 19.30

Pokud máte o účast v kruhu nebo skupině zájem, napište mi.

Kurz KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

Chcete se dozvědět něco z oblasti komunikace? Ale hlavně máte zájem trénovat prakticky? Učit se víc naslouchat druhým? A umět slyšet, co opravdu říkají? Umět klást ty správné otázky? Chcete se to učit v malé skupině stejně naladěných lidí?

Těším se na všechny zájemce o hravou a praktickou výuku. Přihlášky už nyní.

Kurz proběhne leden 2025 až květen 2025 - 5 lekcí - 1x měsíčně 18.00 - 21.00 - skupina 6-12 lidí.

Dlouhodobý program ZKUŠENOSTI

Výcvikový program ve skupině 6 -12 lidí. Hlavní obsah výcviku je: Jak být dobrým koučem. Výuka koučovacích a NLP technik. Ve výcviku je jen nezbytné minimum teorie. Hlavním pilířem je praktická část. Trénujeme vše intenzivně v rámci skupiny a pak i jednotlivě v domácí přípravě. Postup do dalšího ročníku j zakončen přezkoumáním nabytých dovedností hravou formou (zodpovědně - ale úplně jinak než znáte ze školy) a každý dostane certifikát, kde je uveden přesný počet hodin, které výcviku on sám věnoval.

Program už je zahájený a aktuálně probíhá 2. ročník.

Zájemci o další běh tohoto výcviku se mohou hlásit už nyní. 

můžete si koupit

pro více informací, ceny, objednávky - jednoduše klikněte na konkrétní text

knížka SEBEKOUČINK

Knížka je určena tomu, kdo umí číst jinak než jen písmenka a slova. Pro toho, kdo má už otevřené také schopnosti intuitivního vnímání světa i sebe sama. Obsahem je to knížka jednoduchých autorských fotografií. U každé fotografie jsou dvě otázky. Obojí, jak fotografie tak otázky, Vás mohou zavést do hlubin Vašeho nitra, kde můžete prozkoumat tato témata. Možná i najít ve Vašem nitru další skrytá témata a  položit si k nim vlastní otázky. Je to knížka pro hlubinný sebekoučink.  Knížku můžete používat i opakovaně. Klidně i po řadu let.


sešit MANDALY k dokreslení

Sešit je určený všem, kdo si rádi kreslí. Těm, koho baví dokreslovat si mandaly. Pro děti i dospělé. Formát sešitu je A4 a je v něm celkem 10 autorských barevných mandal, které jsou rozkreslené. A na každém je, do jaké finální podoby si je dokreslí. Každá mandala má také svoje téma. A tak je možné si při dokreslování o tomto tématu i přemýšlet. Jednotlivé listy jsou na pevném kartonu a je možné je i jednoduše oddělit díky perforaci. Celý sešit je profesionálně vytištěný a můžete ho tedy použít i jako zajímavý dárek. 

osobní kartička na rok 2025

Osobní kartička na kalendářní rok je určena tomu, kdo má již otevřenou vnímavost v oblasti intuice i tomu, kdo by se to rád víc naučil. Jejím základem je barevná autorská intuitivní kresba s názvem "Ruce, které léčí". Do každé kartičky zapíšu jméno, komu je určena a intuitivně dokreslím i další obsah černou fixou. Kartička je profesionálně vytištěna a je tedy vhodná i jako osobní dárek pro někoho dalšího.

cvičení v energii

pro více informací, ceny, přihlášky - jednoduše klikněte na konkrétní text


Cvičení v energii je specifická dovednost, kterou si můžete osvojit. Doporučuji ji tomu, kdo hledá novou hlubší zkušenost, skutečný duchovní růst nebo i svůj osobní životní směr. Tomu, kdo se nebojí překonávat překážky. Cvičení v energii rozšiřuje schopnosti intuitivního vnímání, zvyšuje přirozené schopnosti člověka k samoléčení. Ale také nás provází cestou k hlubším pravdám o sobě a větší moudrosti. Výhodou je, že zde nejsou žádná dogmata a žádné striktně dané učení jako to bývá v jiných systémech. Vše je tak, jak právě s Vámi koresponduje. Na zájemce se těším já i další lektoři.